YouthReach new site

What Others Say About Us

Read what others have to say about YouthReach

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

 • Kien ilu sena, membru tal-grupp, jiffitani biex nidhol go YouthReach....wara sena thajart nidhol.... u 3 snin wara.... nhoss li Gabriel li huwa illum, huwa bis-sahha u grazzi ta' YouthReach. Grupp li meta tidhol l-ewwel darba thossok ilek f'dan il-grupp ghal-hafna zmien. Grupp li il-hbiberija ma tinsa qatt, grupp li se jibqa ittimbrat fqalbek ghal-dejjem. Grazzi YouthReach
  Gabriel Pace 2013-03-16
 • Kont ilni nisma' bil-kelma YouthReach; domt intella' u nniżżel għandix nattendi laqgħa ta' dan il-famuż grupp. Ħamis minnhom iddeċidejt li mmur nara u niskopri YR x'jofri.

  Ma kinitx ġurnata li mort, għax minn dakinhar 'l hawn bqajt bħal imwaħħla ma' dan il-grupp. Bdejt nattendi kemm jista' jkun laqgħat, live-ins u attivitajiet oħra. Imma dawn il-laqgħat ma kinux laqgħat bħall-oħrajn: kellhom xi ħaġa fihom li tiġbdek, tgħinek tikber filwaqt li ssib familja oħra f'ħajtek.

  Kieku ma kienx YR għalija, kieku illum minix dak li jien.

  Ta' dan YouthReach, nirringrazzjak :)
  Maria Deguara 2013-03-15
 • Dear YouthReach,
  You really are one of a kind; I have never felt so welcome and at home as I felt in this group! Id-deċiżjoni li ħadt tlett snin ilu qatt ma ddispjaċini minnha, anzi, dejjem ngħid imnalla kont inżilt.
  F’YouthReach sibt vera ħbieb tal-ġenn; nies li saru qishom it-tieni familja tiegħi; ħbieb li vera saru speċjali għalija. Qattajna ħafna esperjenzi flimkien, u għaddejna minn naqra praspar mhux ħażin!
  Għalkemm forsi ma nibqax membru fil-grupp, ħa nibqa ngħożż għal dejjem dawn il-jiem li qattajt magħkom, tal-mumenti sbieħ, u tal-memorji li hloqt magħkom. Grazzi ta’ kollox YouthReach; nispera li ħafna aktar żgħażagħ ikollhom l-opportunità iduqu din l-esperjenza.
  Yanika 2013-02-25
 • This group I have found the light of Jesus Christ are great and dedicated people on me. This group is everything and special. I will Never walk alone with this group. This group gave me the chance to show what I have my abilities and talented. This is my second family we can show everything. I would like to thanks to everyone, friendships and love together as group.
  Justin 2013-02-24
 • 1
 • 2