YouthReach new site

Events

What we do

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Nhar l-Erbgha, 10ta' Frar, bhal ma tafu hija gurnata pubblika u ghaldaqstant gurnata off :D...
Pero din is-sena ser tahbat ukoll Ras il-Randan u ghalhekk ser norganizzaw attivita' li tghaqqad dan kollhu filwaqt li nqattaw ftit hin flimkien :)
Ser ikolna ftit mumenti spiritwali li jinkludi quddiesa ta' Ras ir-Randan bic-cerimonja ta' l-irmied. Wara imorrumixja sabiha fil kampanja. 

Note: Gibu maghkom packed lunch, u tinsewx li minhabba li dakinhar huwa jum ta sawm jekk jista jkun ma nieklux laham.

Hin: 9.30am Fejn il-Bust tal-Papa
Post: Knisja tal-Madonna tal-Hlas, Qormi