YouthReach 16+: Careers
Event

I would like to be a Vet, an Architect, a Policeman, a Lawyer… From a young age we all desire to be someone we probably admire. But when it comes to choosing our real work career, what do we imagine ourselves doing everyday for a number of years?… Read More

YouthReach: 13+ & 16+: Sunset Prayers
Event

“Aħna wlied is-Sultan il-kbir, il-Ħallieq. Kapaċi naqraw il-firma tiegħu fil-ħolqien kollu? Dan il-ħolqien li llum aħna m’aħniex nieħdu ħsiebu, imma f’dan il-ħolqien hemm il-firma ta’ Alla li għamlu bi mħabba. Il-Mulej dan jurihulna dejjem iżjed fil-fond u jwassalna biex ngħidu “Grazzi”: u dik il-“Grazzi” hija talba sabiħa.” – Papa Franġisku.
Read More