Pasta Night
Event

YouthReach is back with it’s famous Pasta Night. A fun night for all the family including tombla, good food and great atmosphere. Menu includes: antipasto, 4 different types of pasta, dessert and a free drink. *Speak to us for Gluten … Read More

Ħolm fil-Bibbja
Event

“U ħolom, u ra sellum wieqaf fl-art bil-quċċata tiegħu fis-sema.” (Ġen 28:12) “Araw, ġej dak li joħlom.” (Ġen 37:19) “Danjel ħolom ħolma, u kellu dehriet f’moħħu waqt li kien mimdud fuq friexu.” (Dan 7:1) “Deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: … Read More

Hangman
Event

Do you remember the Hangman game that we used to play when we were kids? YouthReach is taking us back to those good old days 😀 We have prepared a Hangman quiz!… Be prepared reachers, it’s competition time again 🙂

Minute To Win It
Event

Minute to Win It, is a well-known international game show. Players are involved in a number of 60-second challenges. A minute passes by so quickly, so join us to bring out your enthusiasm, conquer these challenges and try to keep … Read More

Let’s BBQ
Event

This week we’re having something social toegther. You just need to come there relax and spend some good time with friends. We shall be doing a BBQ at our youth centre. Please bring your own food and leave the rest … Read More

Ejj’Oqgħod!
Event

Xi kultant bħala żgħażagħ jaf nistaqsu, għalfejn Alla kien kapaċi jagħmel għeġubijiet daqshekk kbar ma’ Marija, tant li hija Immakulata u Mtellgħa s-Sema, iżda imbagħad fid-dinja hawn tant ħażen u nies ibatu? Forsi kultant meta nippruvaw nifhmu l’Alla nispiccaw ngħidulu … Read More

Il-Valur Intrinsiku tal-Hajja
Event

Gieli staqsejt lilek inifsek jekk hux qed tahdem biex tghix jew qed tghix biex tahdem? Meta nqisu li l-hajja hi daqs tant qasira, jista jkun li kultant l-iskop tal-hajja jibdel is-sinifikat tieghu biex nisodisfaw il-ferh taghna? Nhar il-Hamis ser nidiskutu … Read More

Mill-Perspettiva tal-Membri
Post

Għalik li qed taqra dan l-artiklu, YouthReach huwa grupp taż-żgħażagħ soċjo-reliġjuż fi ħdan il-parroċċa ta’ Ħ’Attard. Imma YouthReach x’inhu? Min aħna? X’nagħmlu?… Read More

Bonfire Night
Event

Thursday Night with a difference 🙂 Be prepared for a night filled with flames!! We will be going to Għar San Brinkaw, and we’ll be having a bonfire!! Let’s all enjoy this night together 😀 Meeting time : 8pm Leaving … Read More

Expressing faith through art
Event

Maybe art is not everyone’s cup of tea … and really, faith isn’t everyone’s cup of tea either. But when faith and art combine, that’s when magic happens! During this one and a half hour, YouthReach shall be presenting to … Read More