Diġa’ għaddiet ġimgħa mill-irtir. Iż-żmien itir bħal għasfur!

Ħadt gost u din serviet bħala esperjenza soċjali kif ukoll reliġjuża. Għeni ninqata’ daqsxejn mill-ħajja ta’ kuljum. Il-post kien sabiħ, kif ukoll il-kumpanija ta’ dawk preżenti. Xi attivitajiet f’dan l-irtir għenu biex nidħol ftit fija nnifsi. Iltqajt ma’ nies ġodda u kienet esperjenza sabiħa! Grazzi YouthReach.

Suqu, ja ħmir! 🙂