Il-poeżija taż-żgħożija

  Minn tfulitna dejjem smajna bil-poeżija, hekk kif ta’ tfal għallmuna l-Innu Malti. Il-poeżija; biċċa kitba fejn il-kliem jiġu magħżula skont ħosshom u ġmielhom, jiġu rrangati waħda wara l-oħra f’linji qosra, biex vers wara vers jagħtu melodija lil min ikun … Read More

Ngħaddu l-fjamma lil xulxin!

Kull sentejn isiru l-Olimpijadi fejn ħafna atleti jiltaqgħu f’pajjiż magħżul. Imma ferm qabel ma jibdew dawn il-logħob b’mod uffiċċjali, issir ġirja waħda li tibda minn ġewwa l-Greċja u li tispiċċa fil-pajjiż li jkun qed jorganizza l-Olimpijadi dik is-sena. Il-fjamma tinxtegħel … Read More

Aħbar tajba!

  John kellu flus kemm jasa’ ġildu. Ħsiebu kien dejjem kif seta’ jagħmel aktar flus u negozju mill-bejgħ taż-żejt. Iżda ta’ ħamsa u erbgħin sena saħħtu bdiet tmur lura. Ħadd ma kien jaf eżatt x’inhi il-marda li ħakmitu. Iljieli twal … Read More

That January feeling

    You know how December brings so many mixed feelings. Our days seem to be full, in preparation for Christmas. We need to decorate the house, do some Christmas shopping, catch up with family and friends. For some, then … Read More

Hang in there!

  I know some of you are going through new experiences; New subjects in Form 3, a new school in Sixth Form or University. Things are going to change very quickly, whether you like them or not. This will cause … Read More

Onboarding new leaders!

CoreTeam is welcoming on board three new members in its CoreTeam: Christina, Kyle and Julia. A month ago, we received an unexpected request from a 25 year old young leader from Ħal Balzan to join our CoreTeam. Following our initial … Read More

Every end is a new beginning

  Unfortunately for most of us, summer has come to an end.  However, this end brings us the beginning of a new scholastic year. Whether starting your first year or your last, going back to school after holidays is an … Read More

A COVID-friendly Summer

As the exam season comes to an end, the only thing on every student’s mind is how they’re going to spend their summer holidays. This year has brought us with many challenges and it’s important for us students to have … Read More