The Burning Candle!

We’ve all been caught staring at a burning candle for more reasons than one. Beyond its physical illumination, a candle possesses a profound symbolism that transcends time and space. With that said, a burning candle symbolizes our Elizabeth, or Liz … Read More

Iż-żagħżugħ

Iż-żagħżugħ moħħ ir-riħ. Iż-żagħżugħ ma jafx x’issarraf il-ħajja. Iż-żagħżugħ għadu żgħir wisq biex jifhem. Imma huwa l-istess żagħżugħ moħħ ir-riħ li mimli enerġija għal ħajja. Huwa l-istess żagħżugħ li għax ma daqx il-ħajja, huwa sinonimu mal-bidla. Huwa l-istess żagħżugħ li … Read More

A4U Scheme Funds by Aġenzija Żgħażagħ

YouthReach has been granted a sum of €3,000 through the A4U scheme funds by Aġenzija Żgħażagħ to purchase the following equipment to improve our facilities and meetings for our youths, such as weekly meetings, team-building activities, fundraising, social events and … Read More

Il-poeżija taż-żgħożija

  Minn tfulitna dejjem smajna bil-poeżija, hekk kif ta’ tfal għallmuna l-Innu Malti. Il-poeżija; biċċa kitba fejn il-kliem jiġu magħżula skont ħosshom u ġmielhom, jiġu rrangati waħda wara l-oħra f’linji qosra, biex vers wara vers jagħtu melodija lil min ikun … Read More

Ngħaddu l-fjamma lil xulxin!

Kull sentejn isiru l-Olimpijadi fejn ħafna atleti jiltaqgħu f’pajjiż magħżul. Imma ferm qabel ma jibdew dawn il-logħob b’mod uffiċċjali, issir ġirja waħda li tibda minn ġewwa l-Greċja u li tispiċċa fil-pajjiż li jkun qed jorganizza l-Olimpijadi dik is-sena. Il-fjamma tinxtegħel … Read More

Aħbar tajba!

  John kellu flus kemm jasa’ ġildu. Ħsiebu kien dejjem kif seta’ jagħmel aktar flus u negozju mill-bejgħ taż-żejt. Iżda ta’ ħamsa u erbgħin sena saħħtu bdiet tmur lura. Ħadd ma kien jaf eżatt x’inhi il-marda li ħakmitu. Iljieli twal … Read More

That January feeling

    You know how December brings so many mixed feelings. Our days seem to be full, in preparation for Christmas. We need to decorate the house, do some Christmas shopping, catch up with family and friends. For some, then … Read More

Hang in there!

  I know some of you are going through new experiences; New subjects in Form 3, a new school in Sixth Form or University. Things are going to change very quickly, whether you like them or not. This will cause … Read More